Vi vil være sikre på, at vi opfylder dine forventninger