Utvärdering

By Zandra Preston | zandra.preston@ungapped.com

Just nu är utvärderings-funktionen ännu INTE en del av event-verktyget. (Det kommer.)
Detta innebär att du idag måste sköta ev utvärdering manuellt.

 1. Öppna eventet
 2. Gå till Gästlista i vänster-spalten
 3. Filtrera på statusen Närvarat
 4. Exportera de som närvarade på eventet till Ny lista
 5. Ge listan ett bra namn, tex “Utvärdering Eventnamn – Eventdatum”
 6. Klicka på den röda Skapa uppe i den svarta listan och skapa själva utvärderingen
 7. Publicera utvärderingen
 8. Testa utvärderingen själv. Radera sedan dina testsvar.
 9. Klicka på den röda Skapa uppe i den svarta listan och skapa själva inbjudningsmailet till utvärderingen
  ELLER
  om du vill bjuda in till utvärderingen via sms: skapa inbjudnings-sms:et
 10. MAIL: länka till enkäten
  SMS: länka till enkäten
 11. Koppla ihop ditt mail eller sms med kontaktlistan och skicka ut.

Manual för enkäter / utvärderingar »
Manual för mail »
Manual för sms »

By Zandra Preston

zandra.preston@ungapped.com

You’ll find it hard to come across another person on Earth that knows our platform and our users as much as Zandra. She’s kind of like a customer warrior and always speaks in the best interest of our users.

Vi vil være sikre på, at vi opfylder dine forventninger